Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/90

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
60
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.

fattningen inlade han endast mera värme i sina ord och mera kraft i sin röst, tills slutligen den djärfve inkräktaren försvann, och den unge predikanten undslapp den sorgen att se sin East End- församling skingras åt alla håll, såsom den brukade hvarje gång någon anledning till rolighet uppstod.

Men Mr. Bramwell Booth förtjänar mera uppmärksamhet än denna anmärkning i förbigående. Vi skola därför uppehålla oss en stund vid hans person.

Bramwell Booth kunde ha blifvit en första klassens jurist. Men han skulle också kunnat intaga en framstående plats såsom läkare, eller kanske naturforskare. Det är icke ofta vi se juristens affärsmässiga skarpsinnighet och den födde läkarens fasta, men dock mjuka hand förenade hos en person. Så är dock fallet med Bramwell Booth. Och dock — är icke hela Armén ett vitne till hans underbara makt att sammanhålla alla slags affärstrådar i 47 olika land?

Denna jämförelsevis unge man besitter en sällsynt förmåga att analysera Generalens jätteplaner, att med säker blick samla alla trådar i sin hand, då Generalen befinner sig på resor, samt att lösa de finansiela problemen. Tack vare dessa hans egenskaper ha nämda planer vunnit det inflytande och förtroende de i dag ha öfver Arméns officerare och soldater.

Hans lif har varit ett enda långt, träget arbete bakom scenen. Hans hår har grånat under det hans hjärna arbetet med finansiela och