Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
61
Mr. Bramwell Booth.

administrativa problem. Han har offrat alla sina själskrafter åt att gifva arbetet stadga och lägga grunden till Frälsningsarméns principer. Hela Frälsningsarméns förvaltning har under många år hvilat i hans händer; och Armén älskar att ha det så stäldt. Det är ej allom gifvet att utöfva ett sådant inflytande öfver hela världen som han, att nå till tusendens hjärtan, hvilket han gjort, allt under det att hans föräldrars större ljus lyst klart hela tiden.

Mr. Bramwell Booth är lika spirituel och logisk som hans mor var. Mer än en gång har han med framgång trädt inom Times’ — Englands största tidning — spalter och för rätt och sanning, sedlighet och moral korsat sitt svärd med sådana män som Herbert Spencer, den store vetenskapsmannen, m. fl. Stabschefen korresponderar ibland till denna tidning, d. v. s. så ofta han finner det med Guds och Arméns ära förenligt. — Helt naturligt och alldeles omedvetet kommer han i sin tankegång från orsak till verkan. Ordningssinnet är utprägladt hos denne man. Det kliar i hans fingrar att ställa allting i ordning; hans hjärta och sinne ha samma lust.

Och dock finnes det på samma gång hos honom en hjärtlig och väl reglerad kamratkänsla, som ställer alla tillfreds och som ingifver förtroende både till mannen och hans ord. Denna hans förmåga att vinna de personers förtroende, med hvilka han har att göra, skulle utgöra hans stora gåfva som läkare. Det är tack vare detta karaktärsdrag, som han har sin stora förmåga att leda helgelsemöten, tränga ner i själens hemliga djup och