Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

128

ögonblickets förströelse utan äfven för den undervisande och hyfsande inverkan dessa öfningar ansågos medföra. I Göteborg var det kanslirådet Klas Alströmer samt den rike grosshandlaren John Hall, som ställde sig i spetsen för dessa nöjen och upprättade en verklig amatörteater. Patrik Alströmer skrifver härom i januari 1776 till sin vän Gjörwell: "I Bror Clases hus, samt sedan i Hr Halls, uppfördes 'L'Honnête Criminel' och efteråt en liten pièce 'Celinde', i hvilken gens de qualité, och deribland alla mina barn, agerade. Det gick rätt väl, och blef en riktig théâtre därtill uppsatt." John Hall gick så långt i sitt teaterintresse, att han bredvid sitt boningshus vid d. v. Sillgatan lät uppbygga en privat skådebana af sten, af hvilken man ännu ser yttermurarna. Det inre däremot är numera förvandladt till magasin.

*              *
*

Fru Olin hade efter sin svåra sjukdom träffats af en annan af mera ljuf och intressant natur, hvarom vår vän Gjörwell i februari 1775 skrifver till Olof Bergklint, alluderande på orakelsvaret i "Thethis och Pelée": "Föder hon nu en son, som är större än fadern, så har Pelée spelat sin roll à merveille. Hennes kontrakt expirerar med mars månad, och ännu är det en hemlighet för oss öfriga dödliga, huruvida hon sätter sin vackra fot mera på teatern, sedan hennes man, oaktadt tre rådmansvakanser, ej varit i stånd att få sin sneda fot under magistratsbordet." Upplysningsvis tillägger han i en