Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/151

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
147

hvars "Romeo och Julia" gafs i november 1781. Det hette i annonsen:

"Romeo och Julie i högsta kärleks qwal
skall prässa ur wårt bröst de suckar utan tal,
som wi wid olycksfall för öma hjärtan gjuta,
hwars lott är utan brott af swaghet lifvet sluta."

På grund af pjäsens "vidlyftighet" började spektaklet redan kl. 5 på eftermiddagen.

Blanc lyfte sin teater till en sådan höjd, att den stod främst i landsorten och rent af kunde täfla med hufvudstadens scener. Till följd af sitt häftiga lynne kom han emellertid i delo med myndigheterna och måste slutligen rymma från staden våren 1785. På hösten följande år öfvertogs ledningen af den tjuguårige aktören Andreas Widerberg. Han följde sin företrädares goda traditioner och skaffade äfven värdefulla nyheter, främst bland dessa Shaksperes "Hamlet", där han själf på ett utmärkt sätt spelade titelrollen och prisades "för den styrka i teatraliska vägen, som han i denna roll visat". I annonsen underrättas allmänheten om, att "denna stora Piece, som för första gången uppfördes på Swensk Theater, har på alla språk wunnit förtroende". Med anledning af pjäsens längd och de många dekorationsförändringarna började föreställningen denna gång redan kl. 4 på eftermiddagen. Under sina besök i Göteborg hade Gustaf III sett Widerberg uppträda och fäst sig vid hans glänsande anlag. Följden blef, att han uppkallades till Stockholm och engagerades vid den kungliga scenen samt gick sålunda förlorad för Göteborg. Under den följande tiden inträdde ett