Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/255

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
251

Humlegården och Eriksberg en och annan särskildt böra ihågkommas. Främst står väl Envallssons "Kronfogdarna eller slåtterölet", vår första folkpjäs, ett sångspel i tre akter, där författaren eller bearbetaren själf valt och arrangerat musiken, som han lånat

251-Munkbroteatern-Svenska teatern 1.jpg

Plan af Munkbroteatern. Originalet i Kungl. biblioteket.

från flera tonsättare. Det inleddes med en originell och karaktäristisk uvertyr, komponerad af teaterns orkesteranförare Zander. Stycket vann ett oerhördt bifall och gafs redan under Stenborgs tid mer än ett hundra gånger, något som ville säga ofantligt mycket på den tiden. Sedan dess har det mer än ett århundrade stått på repertoaren, och många repliker