Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/280

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

276

stundom med kapellet, m:lles Lundblad, Slottsberg, Stading, m:rs Chatillon, Charles Uttini, Tellerstedt och m:lle Eckerman, då hon spelar.

3:o) Hvar och en får en butelj vin, men Gallodier två; kaffe efter middagen och hämtad frukost. Alla dansörer och dansöser få utom dess för baletten en butelj vin hvar och en, figurant en half, figurantska en tredjedels; barnen få äfven vin.

4:o) Ett tredje bord för kapellet tillika med några aktörer af Operan, såsom Björkman, Nordén m. fl. utgörande tjugufyra personer mestadels, utom dem som af kapellet få kostpengar; alla dessa personer få en butelj vin hvar.

5:o) Kapellister, som få kostpengar, äro flera till antalet.

6:o) Tre kapelldrängar få kostpengar, fast Kongl. Maj:ts lakejer ej få.

7:o) Sångare i kören voro senast den 11 juli och följande dagar tjugutvå.

8:o) Sångerskor äfven tjugu.

9:o) Figuranter fjorton.

10:o) Figurantskor elfva. Alla dessa få kostpengar efter fem skillingar om dagen af hofförtäringen.

11:o) Kamreraren och bokhållaren: kostpengar och en butelj vin. Maskinisten d:o d:o. Mästerskräddaren, sufflören, timmermännen, snickaren, handtlangarna, skräddargesällerna, frisören, komparserna: kostpengar af operamedlen.

12:o) Ljus för teatern, verkstäder och loger m. m. af hofekonomien.

En operaföreställning på lustslotten slukade således ej så litet pengar, men när det gällde teatern, frågade konungen sällan efter hvad det kostade.

Sid. 153.

Scenen ur "Alceste" framställer Herkules-Björkman, som återför Alceste-Müller från afgrunden till hennes i vanmakt liggande make Admete-Stenborg.