Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/285

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
281

Sid. 264.

Börsassembléerna höllos en gång i veckan eller hvar fjortonde dag. De togo sin början klockan sex på aftonen och räckte till klockan tio eller elfva, och man kunde vara säker att där träffa nästan alla dem, som tillhörde hufvudstadens finare och högre umgängeskretsar. Så snart kadriljerna blifvit ordnade, började musiken. Rum funnos äfven för dem, som önskade spela kort. Omkring klockan åtta anlände den kungliga familjen, men utan att förorsaka något afbrott i dansen eller spelet. Drottningen begaf sig upp i en af de griljerade logerna, under det konungen, hertigarna, prinsessan och hertiginnan gingo omkring i danssalen och rummen samt pratade med de närvarande. Ehuru Stockholm bland Europas hufvudstäder måhända var den dyraste, om man undantager London, kostade dock entréen till en börsassemblée endast 12 riksdaler däri inbegripet te och andra förfriskningar.

Sid. 267.

Verserna äro citat ur prologen vid Kungl. svenska dramatiska teaterns hundraårsfest af Oskar Wijkander, med undantag af de fyra sista raderna, hvilka som bekant äro af Tegnér.