Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
81

var i Stockholm, är nu inredd i Salle des noces (på Drottningholm). Fröknarna Strömfelt och Sparre äro truppens aktriser, Zöge (von Manteuffel), Wrangel och Fersen dess aktörer." Zöge spelade den gamle förmyndaren, och prinsessan skrifver om honom: "Ehuru mycket ung äger han förmågan att ändra utseende till den grad, att man tror honom vara sjuttio år." Nils Erdmann omtalar efter de på Eriksberg förvarade Sparreska anteckningarna, att de spelande 1749 voro fröknarna Grisheim, de la Gardie, de båda Strömfelt och Düben, grefvarna de la Gardie, Barck och Fersen, m. fl. Då uppfördes i januari Suresnes' "Les vendanges", i maj Destouches' "Le philosophe marié", i december Boissys "Le français à Londres" samt Destouches' "Le glorieux", och franske ambassadören tviflar på, att de göra sig bättre i Paris. Under de följande åren gifvas stycken af Racine, Moliêre, Regnard, Voltaire, Marivaux, Destouches, Saint Foix, m. fl., och nytillkomna artister äro Sprengtporten, Bielke, Karl Posse och Henrik Falkenberg. På Adolf Fredriks namnsdag i juli 1754 öfverraskas han af en parnass i en af Kungsträdgårdens alléer. "Apollo och alla sånggudinnorna voro där med sina emblem. Apollo uppmanade konster och vetenskaper att uttrycka sin glädje, hvarefter en hvar af de förra presenterade konungen prof på sin konst, och dansens gudinna höll en af sång ackompanjerad af Comédie française utförd balett."

Den 24 januari 1746 föddes prins Gustaf, den förste svenskfödde tronarfvingen sedan Karl XII:s död. Tvåhundrafemtiosex skott ur tolfpundiga kanoner,

Svenska teatern.6