Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/86

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

82

pukor, trumpeter, tyska kyrkans klockspel, verser och tal, fyrverkerier och äreportar, fester och Tedeum öfverallt i landet hälsade hans ankomst till världen. Redan i februari 1749 får prinsen, ehuru endast tre år gammal, följa sin mor på ett barnspektakel, och året därpå berättar hon: "Kronprinsen (Adolf Fredrik) täcktes gifva en fest passande för hans ålder. En trupp barn spelade komedien 'La fête du village', hvarefter de dansade och roade sig efter sin lilla förmåga." Då Adolf Fredrik året efter sin tronbestigning skänkte sin gemål på hennes namnsdag lustslottet Kina, voro den sexårige prinsen jämte hans pager klädda till mandariner, och i spetsen för de till kineser förvandlade kadetterna hälsade han drottningen, till hvilken han på ett hyende öfverlämnade slottets förgyllda nycklar. Efter supén spelades pjäser på den af Johan Pasch dekorerade Drottningholmsteatern. Isynnerhet väckte ett vattenfall, omgifvet af berg med simmande svanor nedanför, hans samtidas beundran. Där uppträdde italienska sångare, franska artister och en balett af trehundra figuranter. En opera och ett drama i sexton akter med trettiotvå dekorationsombyten uppfördes till klockan två på morgonen, då en liflig bal tog vid. Dagen därpå afbrändes ett präktigt fyrverkeri åtföljdt af en brokig och munter maskerad, och tredje dagen uppträdde dansörerna Gallodier och Frossard på styfva linan. I samma stil fortgick det hela veckan. Om samma fest berättar kapten Adlerfelt i sina anteckningar, att på teatern spelades "något, som handlade om Alexander den store, i hvilken rôle agerade den