Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/130

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

124

dessutom på flera af de mindre teatrarna och i landsorten.

*

Den 3 juni återkom kronprinsen från kriget, och tvenne dagar därefter firades en ståtlig och på allt sätt kunglig fest på slottet. Den öppnades med en versifierad hyllning åt segraren af Johan Gabriel Oxenstierna, sjungen af Kristofer Karsten och Jeannette Wässelius och slutande med orden:

”Gläds Sverige! Möt din drott af himlen återförd.
Till tjugu somrars lagerskörd
han längtar ej att lägga flera.
Hans segrars antal ökas kan,
men öfver hjärtan finner han
ej några kvar att vinna mera.”

Därefter började balen. I danssalen, hvars alla fönster och motsvarande arkader voro betäckta med speglar, omfattade af lagergirlander samt svenska fanor och flaggor, hade konungen låtit uppresa ett elfva alnar högt monument till kronprinsens ära. På en piedestal i imiterad gul marmor voro placerade kanoner med drufvan uppåt, hvilka uppburo en lagerkrönt kornisch, på hvilken kronprinsens bröstbild hvilade, stödd af tvenne genier, som buro facklor. Bakom och öfver denna grupp syntes ett lätt moln, på hvilket Ryktet och Äran sväfvade med utsträckta vingar och med fredens palmer och andra attribut i händerna. Dessa figurer voro skulpterade i naturlig storlek i imiterad hvit marmor. På monumentets spets strålade nordstjärnan.