Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

22

förträffligt. Severin Norrbys roll, i hvilken de Broen fordom excellerade, utfördes nu af Axel Cederholm. Hur härlig än hans röst var, när han talade, hade den icke samma behag i sången, men hans framträdande var prägladt af liflighet och värma. Jeannette Wässelius slutligen förlänade genom sin sköna, präktiga stämma mycken charme åt den korta scen, i hvilken Sveriges skyddsängel uppträder.

Hur populär operan "Gustaf Vasa" alltjämt var, kan man se af ett inserat i Allehanda för den 2 november det året af följande lydelse: "Då Kungliga operateatern, i anledning af nu tillstundande högtidlighet, återlifvas åtminstone för några ögonblick, vore önskeligt, om allmänheten en tid bortåt efter galaspektaklerna finge glädas åt sitt favoritskådespel, det för hvarje svensk så högtidliga, själen så upplyftande Gustaf Vasa. Vi äga intet teaterstycke, som så lifligt påminner nationen de forna hjältar den har att tacka för sin själfständighet, intet som så mycket eldar till deras efterföljd som denna dyrbara lämning efter konung Gustaf III:s för den dramatiska konsten lyckliga tidehvarf, och man hoppas således, att vederbörande låta allmänheten tillräckligt få njuta detta skådespel, då med dess nöje och underhållandet af nationalesprien, som det verkar, är förenad en betydlig vinst för teatern. I händelse Gustaf Vasa gifves flera gånger, önskar man äfven, att Kungliga teaterns forna första sujetter såväl för sången som dansen täcktes fortfara att låta höra och se sig däri; i synnerhet att den man, hvars ypperliga manligt sköna tenor alltid förtjust publiken, men hvaråt den de senare åren sällan fått fägna sig,