Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

68

talpjäser och någon gång vådeviller. På Operan skulle spelas tre gånger i veckan, men på Dramatiska teatern alla dagar, såvida ej tjänstgöringen på Operan lade hinder i vägen. Detta förslag blef af Kongl. Maj:t bifallet. Innan den 1 oktober skedde en allmän uppsägning af skådespelarpersonalens kontrakt, och nya öfverenskommelser träffades, gällande från den 1 april 1812. Därunder blef spänningen mellan Skjöldebrand och Hjortsberg ännn starkare än förut. Bägge herrarna voro hetlefrade, och Hjortsberg förgick sig till den grad, att han blef ådömd arrest på högvakten. Han begaf sig då af till konungen, som under riksdagen befann sig i Örebro, och framställde sina bekymmer. Man kan se sakens utveckling i ett bref, som Skjöldebrand skref till konungen den 9 juni 1812.

”Hofsekreteraren och aktören Hjortsberg har vid sin återkomst från Örebro för mig uppvisat Eders Majestäts nådiga påskrift på en af honom ingifven underdånig ansökning om pension, af innehåll att direktionen öfver Eders Majestäts spektakler skulle i underdånighet utlåta sig om orsaken, hvarför Hjortsberg, som till Eders Majestäts fullkomliga nöje tjänt vid Eders Majestäts teatrar, därifrån blifvit förafskedad. Som denna Eders Majestäts nådiga påskrift varit ställd till Hjortsberg, har jag trott mig i underdånighet böra afbida Eders Majestäts nådiga befallning till direktionen i samma ämne. Men att ju förr dess hellre i underdånighet uppfylla Eders Majestäts höga afsikt, så snart den genom hvad väg som helst blifvit mig bekant, får jag i förhand på detta sätt underdånigst uppgifva sakens förhållande.