Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
69

Med Eders Majestäts skriftliga nådiga bifall skedde innan den 1 sistlidne oktober en allmän uppsägning af alla de Kungliga teatrarnas sujetter, på det hela inrättningen måtte med den 1 april kunna sättas på den fot, att densamma med dess ringa tillgångar kan bära sig utan att årligen åsamka skulder som ej kunna betalas. Men jämte uppsägningen tillsades alla, att meningen ej var att förafskeda dem, utan att ställa deras villkor och löningssätt efter den nya organisationen. Alla hafva antagit de dem erbjudna villkoren utom Hjortsberg, som flera gånger på tillfrågan förklarat, att han ej kunde klaga öfver själfva villkorens otillräcklighet; men att som tvänne andra aktörer fått lika lottandel vid Dramatiska teatern, förbjöd honom hans heder att antaga dessa villkor. Hjortsberg är bjudet l:o) den högsta tillåtna lottandel vid Dramatiska teatern, nämligen tre hela lotter, som till det minsta utgöra tillsammans 1,200 rdr bko. 2:o) En hel lott vid Operan, där han ej behöfs och sällan kan nyttjas; denna utgör minst 800, kanske 1,000 rdr bko. 3:o) En recett vid Dramatiska teatern, som för de af allmänheten gynnade aktörerna stundom gått till 1,000 rdr bko. Således uppgå de förmåner, som blifvit Hjortsberg bjudna, till nära eller ungefär 3,000 rdr bko årligen.

Jag har hittills hållit hans lotter öppna, men som han ännu fortfar att med mycken stolthet förkasta anbudet, torde Eders Majestät nådigst finna, att om han ej själf vill tänka på sin egen jämte hustrus och barns välfärd, kan direktionen däraf ej förbindas att gå ända till orimligheter för en aktör, ehuru