Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

72

har påstått — säger Magnus Björnstjerna i sina Anteckningar — att han var mera skald än fältherre, mera virtuos än statsman. Vare härmed huru som helst: pålitligare vän, bättre människa och redligare svensk än han funnos få.”

*              *
*

Grefve Gustaf Karl Fredrik Löwenhielm var född 1771 och son till en af ”de tre gracerna”, den för sin skönhet och älskvärdhet kända grefvinnan Augusta von Fersen, gift med envoyén och hofkanslern grefve Fredrik Adolf Löwenhielm. Under åren 1781–1787 vistades han jämte sin bror Karl vid universitetet i Strassburg, dit förnäma ynglingar från olika länder brukade sändas för att fullända sin uppfostran, och där det bland hans samtida studiekamrater funnos unga män sådana som de framdeles så bekanta furst Metternich, lord Grey, marskalk Beresford, m. fl. Efter tidens sed blef han redan som barn kornett vid Lätta dragonerna, hvilket hade den för honom lyckliga påföljden, att, då han vid sexton års ålder började tjänstgöra, var han äldst i graden och avancerade så raskt, att han trettiofyra år gammal blef kavalleri-inspektör. Denna lysande bana rättfärdigades genom hans utmärkta egenskaper. Hans lifliga och intagande väsen, hans ovanliga naturgåfvor och fördelaktiga yttre ställde honom högt i gunst hos Gustaf III, som upptog honom bland sin närmaste omgifning, och han var äfven såsom