Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
183

arbeten nådde ”Sjöfröken” tio, ”Gubben i bergsbygden” fem, ”Fidelio”, ”Don Juan”, ”Califen”, ”Preciosa” och ”Tillfälle gör tjufven” hvardera fyra, ”Figaros bröllop”, ”Friskytten” och ”Vattendragaren” tre, de öfriga endast en eller två representationer.

Efter sin långvariga otjänstbarhet under förra hälften af spelåret kunde Henriette Widerberg ändtligen åter visa sig på scenen onsdagen den 11 januari, då hon utförde en af sina glansroller, Susanna i ”Figaros bröllop”, och hälsades af den fullsatta salongen med varma välkomstapplåder. Fahlgren och Sällström alternerade som Figaro. Den 7 mars sjöng hon Anna i ”Friskytten” vid briljant disposition. Fahlgren, hvilken ej tycks ha varit i bästa kondition som Figaro att döma af samtida uttalanden, var så mycket präktigare i Kaspers roll, under det att Max Sällströms vackra stämma började betänkligt deklinera. Äfven i ”Don Juan” och ”Slottet Montenero” fingo hennes många beundrare åter höra henne under våren.Anm

Sophie Daguin återuppträdde annandag jul, då hon dansade dottern Paulines parti uti baletten ”la Famille des innocents”. För öfrigt uppfördes under spelåret åtta andra baletter ett par gånger hvardera. Den enda nyheten var ett till operan ”Aline” af Wallquist komponeradt nytt divertissemang, som första gången uppfördes, då denna pjäs gafs på ett abonnemangsspektakel i januari. Samma balett afslutade också den recett, som hofkapellet fick sig tillerkänd lördagen den 11 februari. Efter en konsertafdelning gafs den aftonen efter lång hvila för tjugonde och sista gången i Stockholm Bertons enaktsoperett ”Den