Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/228

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

222

tillägger, att detta alldeles icke var omöjligt, ty Byrons erotiska vetgirighet var omätlig och en flyktig förbindelse med den blonda Marina öppnade för honom hittills outforskade fält.

Sid. 38.

I Backanaliska ordenskapitlets handlingar förekommer en parentation hållen i De två förgyllda svinens riddarekapitel den 2 februari 1769 öfver perukmakaren Bourschell, som dött tre år förut. Man får där veta, att aktören Strömbergs mor hette Ulrika, ty det heter om perukmakarens döttrar:

”Catrinchen blomma först och AnnCatrinchen sedan,
Ulrikas sol gick upp om torsda’n eller freda’n.
Ulrika är nu gift med en, som maler snus,
men Ann-Catrinchen står på Reissens kaffehus.”

Sid. 55.

Bilden af Operans salong och scen är tagen under uppförandet af ”Målaren och modellerna”, när Stålsporre i andra akten ligger på knä för Emilie och utbrister: ”Det är blott för dig jag andas!” Laveringen är ej daterad, men måste ha utförts mellan operettens första uppförande på Operan den 31 maj 1811 (premiären ägde rum å Arsenalsteatern den 1 februari 1804) och våren 1815, ty under den sommaren tillbygdes femte raden, hvilken ej förefinnes å denna interiör, liksom ej heller något tredje radens oxöga. Däremot synes den ena av de egendomliga bänkar, hvilka vid Operans inredning enligt tidens sed blefvo å proscenium anbringade (se del III, sid. 135).

Sid. 64.

Den 31 december 1827 lämnade Lars Hjortsberg befattningen såsom dramatiska scenens styresman, som han innehaft sedan den 1 oktober 1816. Han