Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/231

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
225

Sid. 135.

Egendomligt nog har Dahlgren i sina Anteckningar om Stockholms teatrar alldeles förbisett detta Collbergs första uppträdande i ”Mahomet” och omtalar endast hans debut i ”Korsfararne”.

Sid. 148.

De i ”Nya garnison” afbildade äro från venster till höger stående Anna Sandberg, Emma Lundeqvist, Johan Jolin, Hilda Ringvall, Henriette Jakobson, Maria Andersson, Terese Björklund och Hilma Tengmark; sittande Viktor Sandstedt och Georg Norrby.

Sid. 155.

De i Dahlgrens Anteckningar ej omnämnda tillfällen, då invigningsprologen uppfördes, voro den 26 och 29 augusti samt den 6 november 1831.

Sid. 159.

Andreas Möller, en af våra mest begåfvade humorister och satiriker, föddes 1800 och utmärkte sig redan som gymnasist för vitter begåfning och skämtsamt lynne, hvarpå han sedermera gaf prof, då han såsom jurist bosatt sig i hufvudstaden. Hans politiska satirer ”Riksdinéen” 1829, ”Rikssoupern” 1830 och ”Resdéjeunéen” s. å. väckte ett ofantligt uppseende. Jämte Hierta var han en af grundläggarna af Aftonbladet, där han författade den stående artikeln Kaleidoskop, hvars kvicka och dräpande innehåll blef allmänhetens favoritlektyr, och hvilken tidningen till stor del hade att tacka för den spridning och det inflytande den genast vann.

Öfver kapten Anders Lindeberg skref han en af de kvickaste persiflager vår litteratur äger. I sitt högeligen naiva förord till den på trycket utgifna tragedien ”Blanka” medger kaptenen, att stycket är af tämligen

15 — Svenska teatern V.