Sida:Svensk Zoologi.djvu/111

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


VANLIG BLATTA.

  • 7

Man har varit omtänkt att på Hera sätt kunna förekomma tilltagandet af dessa gäster och att utrota dem. I Pettersburg säges fordom varit en förordning, till följd af hvilken de al Durak hemsökta husen voro i fara att blifva nedrilna. 1 Finland har man lemnat bebodda ställen öde under starkaste vintern, då ohyran förmodligen genom kölden utdött, emedan man under ett eller annat pälöljande år saknat den. Det är emedlertid en lycka att hon,in är vinglös, hvarigenom familjens utbredande något hämmar, helst hon icke kan, som hanarne flytta sig utan hjelp på längre afstånd. Stenkolsrök äfven som Svafvelångor äro uppgifna såsom tjenliga medel, dels att fördrifva, dels att döda Blattor; men ingenting är dertill verksammare än kakor eller degkulor gjorda af hvetemjöl med

Arsenik, hvilka, lagda på tjenliga ställen, sn;:it blifva

efter önskan förtärda. Om degen göres med afkok på Räfkakor cilur Pmstrot torde samma ändamäl vinnas. Framför allt är nödigt, att hus-förrådsställen äro fullkomligt täta utan springor och öppningar. Finnarne bruka, 8tt, i deras pörten utbreda bakom och ofvanpå ugnen rötterna af den hvita och gula Näckörten (Nymphaca alba och lutea), bland hvilka dessa djur skola vantrifvas.

Tab. ii. Fig. i. kanen af den vanliga Blattan. — 2. honan. — 5. larven till honan; alla efter naturen. -— 4. bakdelen af hanen. — 5. af honan. — 6. hufvudet och dess delar. — 7. benet; alla förstorade. — 9. ett egg. — 11. detsamma större gjordt.