Sida:Svensk Zoologi.djvu/150

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


iS

ÄTLIG GRODA.

ren som Paddornas göra. De äro mörkbruna på ena sidan och gulaktiga på den andra, och omgifne med ett ämne som liknar egghvita, men gulbrunt till färgen, och af samma klotrunda Jorm som egget, i hvilket man efter par dagar upptäcker en mindre kula, ämnet till fostret son» näres af den genomskinliga slem, hvari det ligger. Denna lilla kula blir först njurlik, och innan kort utvecklas larven. särdeles om varmare väderlek infaller. Snart börjar han röra sig, öppnar sitt svepe, och simmar i den lik ett moln förtunnade slemmen som omger honom. Nafvelsträngen" är fästad vid hufvudets ända och qvarsitter några dagar. Då och då ser man det lilla djuret framkomma ur sitt slemgömme, men kryper in igen Tör att hämta föda och nya krafter. Ehuru oformligt det är, urskiljer man hufvudet, bröstet, magen och stjerten. Nu försvinner slem. men, och larven simmar fritt omkring att söka andra lödamnen, Vid hufvudets sidor visa sig små franslika utskott, men hvilka efter dygnet förloras. Hufvudet blir småningom större, Stjerten längre och ögonen böija lysa. I munnens ställe synrs längre ned åt bröstet en öppning, hvars h\ge gör, alt larven, antingen begärig att uppsnappa födämnen flytande på vattenytan, eller genom den på venstra sidan befintliga blåsan uttömma luft och indragit vatten, måste vända sig på rygg, som sker med oförliknelig hastighet. Linder den nämda öppningen sitter ett litet spetsigt utskott, hvarmed larven fäster sig hängande vid andra I öremål, och orenligheten utlömmes genom den under buken utskjutande tarmen.

Grodungen, så vida utvecklad under förloppet af en månad, fortskiider nu liksom långsammare till sin fullkomliga utbildning. Kroppen blir större och baklötterne omsider synlige; tårna utmärkas genom små knölar, och fotens form skönjes utan svårighet. Framfötterne äro deremot ännu dolde under den tunna huden, igenom hvilken de likväl framlysa.

Under en varm sommar varar larv-perioden ungefär två månader; men är den kylig, torde väl en dubbelt längre tid åtgå. Det är då ändtligen som huden först brister på ryggen icke långt ifrån det verkliga hufvudet som tränger ur öppningen; den förra munnen skjutes tillbaka med den öfriga huden, framfötterne synas, och hela kroppen med bakben och stjert blottas. Dtn sistnämde,