Sida:Svensk Zoologi.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


I

EIDER-GÄS. 2I

timman, förfoga de sig med modern till vattnet, da hört lSper förut och de efter henne. Vid stranden kräla de upp på hennes rygg, hvarefter hon simmar ut med dem och dykar och de flytande ungarne få göra det första försöket att hjelpa sig sjelfva. Sedan hålla de sig vanligen bland tången och på laga skär, der de i sällskap med de äldre föda sig af musslor, snäckor (neriter) och insekter som finnas emellan hafsvexterna. Ibland träffar man honorna i flockar m«d ungarne, och kan man då ro med båt sakta till dem och drifva ungarne till lands, der do löpa opp och gömma hufvudet i gräset ellar buskarne, och kunn3 lätt tagas med händerna. Ännu mycket späda uppehåller sig modern mest *id stranden, der hon arbetar med fötterna i muddret för att skaffa ungarne den näring af små skaldjur som hålla sig ymnigt deri. Under den mest hotande fara öfverger hon dem icke. Om en sten kastas efter dem, flyger hon under jemt skrik dit derifrån si enen kommit. Emedlertid skynda ungarne ut i vattnet, då hon omsider Följer dem, och nar de tröttna, uppkrypa de, som förut nämdes, på hennes rygg, sä att man icke ser mer än huffudet af henne och dem. Samma händer med den Nordiska Fingvinen (Alca impennis) och med Svanen. {Linn. Skånsk, res. s. 187.)

Om eggen tagas bort under vnrptiden, lägger Ejderhonan å nyo andra, men helst i annat bo. Likväl så, att om de första 5 borttagas, värper hon 3, och tagas äfvem dessa, så värper hon blott 1 till slut. På Island brukas att - skatta Eider-boet 2 gånger innan honan börjat ligga; men som hon nu redan plockat sig 2 gånger och skall omsider värpa den tredje, så är hon nästan naken; hon hjelpes då af hanen som också plockar sig, och som denne är hvit på bröstet, blir detta sista dun det hvitaste. Skulls honan mista eggen för 5:dje gången, lägges intet vidare det året, utan stället lemnas och ett annat väljes nästa år.

Eggen äro nästan så stora som gåsegg eller ock något mindre, af 2 \ tum i längden och 6 tum i omkretsen, till färgen blekgröna och hvitaktiga, ibland mörkare gröna eller grönblå, eller någon gång bruna med blott en grön ring midt omkring egget. Blomman sitter midt uti och är mycket liten. När fåglarne åldras, sägas också deras egg aftaga i storleken. Dessa Gäss skola ibland bli s* utmärkt tama; att de kunna lyftas t*r boet och bli stilla-