Sida:Svensk Zoologi.djvu/217

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


VANLIG SILX

  • 9

fisken infann sig ofta i fjordarne till den myckenhet, att fångsten lörrättades utan redskap med bara händerna. Zeeländarne började midt på i ioo talet detta fiske, liksom man red;m gjort vid Pommerska stranden oth Korrska vallen; men ännu var sillfängsten der obetydlig, innan Lübeck, Braunschweig och Cöln, så namnkunniga i Hanseaiiska förbundets Historia, ungefär 125'j, i samband med 60—80 andra städer förenade sig att göra den lidens handel till deras egen. Dessa utsände folk kring alla Skandinuiens kuster, der Sillen mest infann sig; och det säges att 1275 sådan mängd långades vid Skåne, att lasset såldes för ett öre *). Engelsmännen glömde icke heller att lifligt draga fördelen af sitt läge; och påslås att de redan i3to utskeppat både saltad och rökt Sill, och inom ett år (i33S) icke mindre än 5G läster. Men det var jyillem liewlf.lzoon lian Biervliet som i388 lärde sina landsmän rätta konsten att salta och inpacka denna handelsvara, åt hvilken vigtiga upptäckt en Monark, som utsträckte sin fruktade spira öfver hälften af Europa, Carl den. 5:te, 170 år senare, gaf vid uppfinnarens grift ett så höetidligt bifall. Det var för Bataverna, kämpande för friheten, tvungne att söka sig en fristad inom en liten krets af jordytan, hvilken konsten danat, som hafvet öppnade sina skatter. Det stora fithet har blifvit deras guldgrufva, der rikedomar blifvit samlade och mottagne af fria händer, utan att fuktas med tårar och blod af trälar som hungern efter guldet redan århundraden störtat i jordens inelfvor. Tvertom, här danades lycklige medborgare, kunnige seglare, oförskräckte sjömän. — Styrande makten har också sorgfälligt vårdat ett för allmän och .enskilt nytta så kostbart yrke: Premier ha blifvit gifna förde brukade fartygen: Fiskperioderna utstakade: lektiden skyddad, och det så, att hvar fiskare innan han utgår, med ed förpligtar sig att före den 25 Juni och efter den 1 Januari icke bruka näten, hvilkas maskors storlek lagligen blifvit bestämdt Tvenne vigtiga omständigheter på andra ställen till fiskets förlust och skada uraktlåtne, såsom vid Preussiska kusterne. Vidare äro saltningssälien och saltets art föronlnade, med lika ordning som kärlen märkas; allt för pit icke spara möda och noggranhet vid denna förrättning, som årligen sysselsatt 750000 personer och mer än 3ooo fartyg.

Men långsamt uppbar Sverige förmånen af den ymnig*) En biili. R;dr «fier nu varand* mynt.