Sida:Svensk Zoologi.djvu/229

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


  • r6mi»b-stynget.

57

stä Stynglarver göpentals på snön vintertiden, sedan de varit hårdt körde. Det synes som han älven ansett Trampa såsom orsak dertill, emedan han under Nosstynget (OE. nasalis) anfört dess namn (Faun. Sv.), men som visserligen icke kan eller bör dermed förenas. Trompe-stynget och Renarnes Nos-styng fordra således en framdeles nogare undersökning af dem som böjelse för naturens kännedom föraniåter att färdas till de af dessa yrfä hemsökta trakter.

Tab. — fig. 1. Trompestynget i nat. storlek. — iS. buken sedd inunder; förstorad.

4. HÄST-STYNGET.

OESTRUS Equi.

Vingarne äro hvitaktiga med ett mörkt tverband, och tvenne svarta flackar vid ändarne.

Clark i Tr. Linn. Soc. 3. p. 5a6. 7. 23. f. 7—9. — Fabr. Syst. AntT. f. aag- — Linn. Syst. nat. 12. I. p. 969.— Faun. Sn. 11. 1730. (OE. Bovis). — Fabr. Main. & Sp. Ins. (OK. Bovis). — Ej. Ent Sysi. 4. a5t. (OE. Vituli). — Syst. nat. ed. Gm el. X. 4- P- 2810. (OE. hemorihoidalis). — Modeeri V- A. Hand'. 1786. s. 140. (OE. hemorfhoidalis). — De Geer Ins. 6. p. 291. T. 15. I*. 13—19. — RJaumur Ins. 4. p. 550. t. 35. f. 3. 4. 5. — Frisch. Ins. 5 p. 21. t. 7. f. 1—5. — Schellenb. Dipt. t. ax. f. X. 2. —« Sult. Getcbicht. d. Ins. t. 28- f. X.

Par. Vingarne med endast en flack vid ändarne, och bälgen tätt betäckt med mörkbruna hår.

Linn. Faun. Su. n. 1730. (OE Bovis ^3.) — Clark. I. c. (OE. Equi Q).

Lnrverne af OK. Bovis och Tarandi blifvit inhyst» inom kreaturens rygghud, har larven af denna lått anvisning på Hästarnes mage, der de finnits talrikast omkring högra magtnunnen (Pylorus), och ibland, fastän icke så ofta, i tarmarue. De hänga klastwls tillsammans, fästade med den smalare ändan vid den hinnan som omkläder inelfvorna innantill. Ungefär tumslånge och af en större skiifpennas tjocklek, omgifvas de emellan lederna af en dubbel rad hornaktiga, bruna oih i spetsen svarta taggar som krökas mot larvens storända, försedd med 2 utstående läppar som omgifva luftöppningarne. Vid den spetsigare eller munändan sitta de tvenne rörliga krokarne, hvarmed larverne häfta sig fast iör att nära sig af mjölksaften som