Sida:Svensk Zoologi.djvu/229

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
37
REN-STYNGET.

sta Stynglarver göpentals på snön vintertiden, sedan de varit hårdt körde. Det synes som han äfven ansett Trompe såsom orsak dertill, emedan han under Nosstynget (OE. nasalis) anfört dess namn (Faun. Sv.), men som visserligen icke kan eller bör dermed förenas. Trompe-stynget och Renarnes Nos-styng fordra således en framdeles nogare undersökning af dem som böjelse för naturens kännedom föranlåter att färdas till de af dessa yrfä hemsökta trakter.

Tab. — fig. 1. Trompestynget i nat. storlek. — 13 buken sedd inunder; förstorad.


4. HÄST-STYNGET.

OESTRUS Equi.

Vingarne äro hvitaktige med ett mörkt tverband, och tvenne svarta fläckar vid ändarne

Clark i Tr. Linn. Soc. 3. p. 326. 7. 23. f. 7—9. — Fabr. Syst. Antl. p. 228. — Linn. Syst. nat. 12. I. p. 969.— Faun. Su. n. 1730. (OE. Bovis). — Fabr. Mant. & Sp. Ins. (OE. Bovis). — Ej. Ent Syst. 4. 231. (OE. Vituli). — Syst. nat. ed. Gmel. I. 4. p. 2810. (OE. hemorrhoidalis). — Modeer i V. A. Handl. 1786. s. 140. (OE. hemorrhoidalis). — De Geer Ins. 6. p. 291. T. 15. f. 13—19. — Réaumur Ins. 4. p. 550. t. 35. f. 3. 4. 5. — Frisch. Ins. 5 p. 21. t. 7. f. 1—5. — Schellenb. Dipt. t. 21. f. I. 2. — Sulz. Geschicht. d. Ins. t. 28. f. I.

Var. Vingarne med endast en fläck vid ändarne, och bälgen tätt betäckt med mörkbruna hår.

Linn. Faun. Su. n. 1730. (OE Bovis β.) — Clark. I. c. (OE. Equi β).
Då Larverne af OE. Bovis och Tarandi blifvit inhyste inom kreaturens rygghud, har larven af denna fått anvisning på Hästarnes mage, der de finnits talrikast omkring högra magmunnen (Pylorus), och ibland, fastän icke så ofta, i tarmarne. De hänga klastals tillsammans, fästade med den smalare ändan vid den hinnan som omkläder inelfvorna innantill. Ungefär tumslånge och af en större skrifpennas tjocklek, omgifvas de emellan lederna af en dubbel rad hornaktiga, bruna och i spetsen svarta taggar som krökas mot larvens storända, försedd med 2 utstående läppar som omgifva luftöppningarne. Vid den spetsigare eller munändan sitta de tvenne rörliga krokarne, hvarmed larverne häfta sig fast för att nära sig af mjölksaften som