Sida:Svensk Zoologi.djvu/275

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


n:o 27. GRÅ ÖDLA.

LA CER TA agilis. Ödla. Tyr fot. Tyrben. Springorm. SHintska. Sikali ko. Sisalisho. På Fr. Lézardgru, Goåemörtc/t*. På Sp. Laganija, Sargatana. På Eng. Lutle brawn Lizard. På T. Grane Eidechse.

Kroppens färg är gråbrun och stjerten trind, lång och ledad (verticillata) med hvassa fjäll, c, .1 ett baud af större fjäll under halsen.

Linn. Syst. Nar. ed. Gmel. 1. -5. p. 1070. n. 15. — Faun Srec. n- a84« se. Cl. 5. Amphibia. Ord. 1. Reptilia. — Bets Faun. Sv. p. 289. L* Ctpcde Hist. 11. des Antpbib. — Dcchsteint Uebersetzung 2. s. 1. L cinai,...' T. .. f. 1. nu, i. 2. fcemina. — d'Aubenlon Encycl. Méth. (Lézard - G Edward'» Gleanures 2. 85- '• a*5. — Cuvier Tabl. élém. p. ML — Laurent, spec. p. 160. T. I. f. 5- (ArKus SpPs) f> 4- (mnralis) Tab. 2. f. 5. (S»iiceu.s,i T. £ f. 1. (tem-stris). — Blumenb. Handb. p. 250 n. 8. (Kupfer Eydechse). — Sturm. Deutschl. Faun. — llanow Danrif,' Rrfahr. Aug-. i7.r\8. Kriiniz OEkon. Fncycl. 10. s. 529. — Hist. de la Soc. roy de Médecina 178®» 8i- — Arr.emann Fraktische Arzueymittellehie. x. s. 70. — Veckoskrift för Läk. o. Katurforsk. 5. S. 42»

N a»urforskare ha varit nödsakade, som vi förut (Nro g.) erinrat, att lör större redighet indela det stora Odleslägtet i flera familjer, hvarigenom kännedomen af de till detta förde arter mycket lättas. Den tillförene beskrifna Vattenödlan hör till de så kallade Salamandrer, hvilka äga 3 eller 4 tar på framfölterna och 4—5 på de bakre. Den åter, hvilkens märkvärdigheter här skola anföras, får sin plats jemte Hera i en annan lamilj, hvars arter äro med trind stjert försedde, samt ha alla, utom 5 tår på frajafötterna, äfven ij.illiga halfringar under buken.

Vår lilla Grå Ödla, gemensam också för alla andra Europeiska Länder och kanske äfven Norra Amerika, blir 5/högst 8 tum lång, fastän stjerten utgör nästan två tredjedelar af hela längden. Hufvudet, trekantigt och något trubbigt mot den näit rundade nosen, är ofvanpå platt, gråbrunt med dunkelbruna fläckar. Cppningarne för öronen äro temligen vida, kaftarne lika långa och med stora fjäll betäckte, samt tänderne af mycken finhet ocfi lite* inåt böjde. Under halsen är ett band al 7 stö»re gnlgula fjäll. Ryggen på hanen skimrar blekt rödbrun, än Kopr