Sida:Svensk Zoologi.djvu/334

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
32
NEINÖGON-SLÄGTET.

Många följande Skriftställare hafva brukat denna indelningsmetod, ehuru de olika förklarat den, som troligen torde framdeles i somliga hänseenden kunna förbättras.

Neinögon-slägtet, försedt med dolda gälar och öppna andhål, räknas till de sistnämda (chondropterygii). Ensamt bland alla fiskar, äga de 7 gälskifvor på hvar sida, samt lika många öppningar eller andhål, jemte en midt på hufvudet emellan ögonen för det insugna vattnets utlopp. Skelettet alltid broskaktigt äger ryggraden utan sidoben eller hvassa uttkott. Kroppen är på längden utdragen, trind liksom Ålens, utan fjäll, men slemfull och slipprig på ytan, och har endast tvenne ryggfenor utan någon vid bröstet eller buken. Munnen sitter mot ändan af hufvudet på längden under detsamma; den är rund och danad att dermed fastsuga sig vid klippor[1] och andra föremål.

Fyra äro de arter som höra till vår Fauna. Den första eller största af dessa, Hafs-Neinögon (Petromyzon marinus) fordrar en särskilt skildring, som framdeles torde förekomma. De öfriga böra nu anföras, och

1. ALLMÄNT NEINÖGA.

PETROMYZON Fluviatilis. Nätting. På F. Nahkjainen. Silmu. På E. Lesser Lamprey. På Fr. Petit Lamproye d'eau douce. På T. Neunauge, Brike. På D. Negenogen. På N. Steensue.

Den bakre ryggfenan är hörnig. Kring munöppningen finnes endast en rad små tänder utom de inre större.

Linn Syst. nat. ed. Gmel. I. 3. p. 1514. — Cl. 4. Pisces. Ord. 6. Chondopterygii. — Faun. Svec p. 290. (Amphib. Nantes.) — Retz. Faun. p. 303. — Artedi Ichtyol. gen. 64. Syn. 89. sp. 99. — Bloch Fisch. Deutschl. 3. p. 41. t. 88. f. 1. — Penn. Britt. Zool. 3. p. 79. t. 8 f. 28. — Cuvier Tabl. élém. p. 311. — Bomare Dict. 6. p. 234. — Juvelius om Neinögonsfisket i Österbotten. Stockh. 1772.
Kroppen är 9—15 tum lång, smal och trind, men litet sammantryckt, särdeles mot stjerten. Hufvudet är i syn-

  1. Häraf namnets ursprung: Petromyzon a lambendo petras. Det på flera språk brukliga af ögonens inbillade antal, härleder sig från de 7 andhålens orätta beräknande å ömse sidor tillika med hvardera ögat, samt öppningen ofvanpå hufvudet. I Japan, hvarest Neinögon äfven skola finnas, utlemnas den sista i räkningen, och de kallas der Jaatz me unagi, som betyder en fisk med 8 ögon.