Sida:Svensk Zoologi.djvu/77

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


VANLIG UTTEH.

i3

Stinkdjuren. Köndelarne äro små. Ingen pung förvarar tcstiklarne, utan desse gömmas i ljumskarne, och långs uppåt glans löper ett litet ben. Sadesblåsor har Buffon icke kunnat upptäcka. Hos honan, som äger 2 spenar under buken på hvar sida, likna de yttre köndelarne en lån°s efter och en tversföre gående spricka, hvilka begge sins emellan förenade formera ett slags säck." Äfven kliioris har ett litet ben i ändan. Lifmodern är derjemte ganska liten*

I Sverige och Finland, liksom för öfrigt i hela Europa, norra delen af Asien ända till Kamschatka, Persien och norra Amerika träffas Uttrar, fastän hos oss temligen sparsamt, i insjöar och strömmar eller i sött vatten; de skola också finnas i hafvet, såsom, enligt Kalms intyg, vid Nordsjöns stränder. Jemte vattnet söka de sig gömställen eller hål i jorden, dem de välja antingen förut danade, eller gräfva de dem sjelfve under rötterna af pilar och siilgnrter, eller under stenar bredvid stranden, med ingång under vattnet, ofvanlöre hvilket hålan befinnes med en dold öppning till jordytan, för inandandet af frisk luft, hvilken djurets organisation icke tillåter det att länge sakna, emedan den owda öppningen i skiljeväggen emellan hjertats kamrar tillslutes tidigt, att blodet icke kan framsläppa under afbruten andedrägt. Om derföre Uttern fastnat i utsatta nit, qväfves han snart af brist på tillfälle att komma till vattenytan. Han ombyter ofta näste, och går både opp och införe strömmar, samt simmar snabbare än Bäfvern, som har simhud blott på bakfötterna. På stenar ofvan vattenbrynet lägger han merendels sin träck, hvaraf hans tillhåll lätt upptäckes.

Vid midsommarstiden, äfvensenare, eller, som andre säga» i början af året, men förmodligen icke mer än en gång på tolf månader, para sig Ultrarne, hvarvid de om nätterna röja ett starkt enformigt läte. Honan går 9 veckor drägtig, och föder 0-4 ungar, hvilka, liggande på en gräsbädd i boet, di henne de begge första månaderna; under hvilken tid hon blottställer sig mycket för deras försvar; hon lär dem tidigt simma och dyka samt njuta den föda naturen sedan för dem ärnat.

Denna består i fiskar och grodor, kräftor, vattenmöss och småfåglar, och kanske älven dessas egg. I brist på