Sida:Svensk Zoologi.djvu/84

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6 nAFS-ön:??.

(Kropf) , men TJolf har funnit denna organ hos /lera både stora och små al detta slägte.

En lekande inbillning tyckte sig finna i Örnens fullkomligheter anledning att tilldela honom företrädesrätt framför de andra af ijäderflocken. Denna modiga, starkt byggda och majestätiska fågel valdes till konung för djuren af sin klass, liksom Lejonet erhöll samma titel ibland de däggande, och sekler igenom hafva de behållit denna dem en gång förunnade förmån. Forntidens Grip var en poetisk sammansättning af begge, ett vidunder med örnens hufvud, utstående öron och lejonets kropp, betäckt med fjäder eller hår. Det var sådcna som omtalades för Grekerna vid den sextonde Olympiaden, och huru de vårdade och försvarade Rhipceerne, gedigna Guldberg i Hyperboréernes land, mot de enögda Aiismasperne. Örnen fick dock, enligt Grekerne* och Romarnes Gudalära, en högre förrättning: helgad åt Jupiter sjelf, intog han sia plats vid öfvergudens thron. Det är då icke under, att Jordens Gudar ofta bibehållit hans bild, såsom ett lysande emblem af makt och styrka.

Hafs-Örnen, den största och märkvärdigaste af de Falkarter som höra till Svenska Fauna, har man anmärkt vara, under första året, försedd med svartaktig näbb och vaxhud, samt ljusbrun ögonring (Iris). Hufvud och hals äto till sin hufvudfärg slötande på svart med en mindre tydlig liten brun Däck på hvar fjäder; halsen är likväl ljusare och under svalget gråaktig. Ryggens och vingarnes täckfjädrar bruna, men spetsen af hvar fjäder mörkare, hvaraf strödda, nästan trekantiga fläckar uppkomma. De yttersta vingpennorna svarta och de inre (secundariee) mörkt gråaktiga, samt de till stjerten hörande mycket ljusbruna med svartaktig ytire kant och spets. Pennornas dunläste (rachis) är iivitt. På det mörkbruna bröstet och underlifvet synes en Iångsefter tecknad svart fiäck på alla fjädrarne. De på låren äro mörkt gråaktige äfven med mörkare spetsar, och ändtligen finnas de gula fötterna ganska litet nedom knäet fjädrade. Två år gammal får Hafsörnen ljusare ögonring; den bruna fläcken på halsfjädrarne blir otydligare, halsen inunder mera grå, och ryggen mörkare med molnlika (nebulösa?) fläckar. Sådana synas äfven inunder på fågeln, der fjädrarne för öfrigt äro hvita. Lårens bli mörka och stjertpennorna hvitare.