Sida:Svensk Zoologi.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


  • iArs-on.w.

7

En fullvext, af minst ia års ålder, har gul hade näbb och vaxhud samt korta hår emellan ögonen och näbben; gul ögonring, ljusbiunt eller hvitaktigt hufvud med små mörka Häckar; Halsen ofvanpå gråbrun, och inunder något ljusare; Ryggen, vingarnas täckfjädrar och bröstet äro nästan enfärgade bruna; de yttersta vingpennorna svarta, ehuru vid basen grå; de inre mörkbruna. På det mörka underlifvet sprida sig ljusare Häckar. Fjädrarne öfver stjertfästet (uropygium) och de som täcka stjerten blifva mörkbruna, undantagne de 4 medlersta, som äro längre och hvita. De undre deremot helt mörkbruna, fastän brokiga at brunt och grått på yttre sidan. Omsider finnas stjertpennorna hvita, af hvilka de medlersta blifva något längre än de öfriga, samt deras spetsar ibland svartaktige. Fötterna äcx> knappt till hälften befjädrade, och tårna starka och vårtfulla med inkrökta svarta klor. — Fågelns längd i h\ilande ställning, eller i sädaa han här. blifvit tecknad, utgör vid pass en och en half aln.

I anseende till den raka näbben och dess bara öfra del ända intill och nedom ögat, har man velat skilja Hafsörnen från Falkslägtet och föra den till Gammarne, men den äger liera kännemärken af det förra slägtet, och är jemte Hera af de så kallade Örnarne endast en föreningslänk begge slägterna emellan. Att ock med Brisson göra dessa till ett eget slägte, kalladt Aquila, torde, som det synes oss, blott för en mindre betydlig krökning af näbben, vara öfverflödigt.

Ju äldre Hafsörnen blir, ju hvitare färg får hufvudet och halsen. Honan är derjemte mycket större än hanen, och äger äfven hufvud och hals af ljusare färg.- Med skäl tyckes derföre Grefve Wachtmeister anmärka, att Auktorernas Falco ossifragus torde endast vara en ung Hafsörn och icke en egen art. Likaså äro förmodligen Falco leucocephalus och albicaudus eller hinnularius hos Latham äfven som sannolikt F. chrysaeios och F. fulvus, endast artförändringar af olika åldrar, hvilket äfven Bechstein i sin Ornithol. Taschenbuch s. 10 och v. Carhon bestyrker.

Hafs-Örnen vistas på Island, Grönland, Lappmarken, Sverige och Ryssland, äfven har man sett honom i Tyska orterna vintertiden. Hos oss finnes han vid sjöar och haf, pch bygger på höga otillgängliga klippor såsom i Bohus-