Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 143 —

Hedningarnes Apostel utmärktes likväl lätteligen ibland sina medarbetare. Man finner i hans skrifter spår af Grekernes vältalighet, den han inhämtat vid lärosätet i Tarsus; en vältalighet, hvaraf han gör det lyckligaste bruk, när han bestrider Grekernes dårskaper och inrotade fördomar. Än har ingen kännare läst det tal han höll inför rådet i Athen, och icke funnit detsamma innehålla största prof af den yppersta vältalighet.

De tiders häfder försäkra oss, att det första enfaldiga föreställningssätt, under de lyckligaste framsteg, oafbrutet fortsattes i begge de första århundraden. Men småningom började man höra de andelige talare röja mera skicklighet, konst och vältalighet. Origenes, uppammad vid det Alexandrinska lärosätet, införde i sina predikningar den der rådande smaken. De himmelska sanningar förklarades nu under flera olika men intagande sinnebilder. Ett lekande och eldigt snille fick här ett vidsträckt fält för sina utsväfningar. Predikanten hade flera rika anledningar, att med nya och smakliga saker fästa åhörarens uppmärksamhet. Deremot kunde blotta sannngen, utan dessa lånta prydnader, svårligen göra något intryck; och det fordrades sluteligen en Chrysostomi stora insigter samt utmärkta anseende, att föra både lärare och åhörare på rätta vägen åter.

Jag nämner e] utan vördnad denne vidtfräjdade man, hvars tillnamn gifver