Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 152 —

konstnärens hand uppsätter på allmänna platser, men tiden ändrar och elementerne förstöra. Hvad som än ytterligare hos oss bidrager till upphjälpande af de uppenbarade sanningars prydeliga tolkande, är det nöjet vi redan äga, och det glada hopp oss ännu vidare uppehåller, att ändteligen en gång få läsa de uppenbarade Skrifter på ren svenska, efter de nyare tolkningslagar, och skilda från de språkfel, som snart trehundrade års afstånd och sednare tiders odling ändteligen upptäckt: en Bibeltolkning, som vunnit allas uppmärksamhet, kännares aktning, utländska lärdas lof; ett storverk, värdigt den Konung som det förordnat, värdigt Gustafs tidehvarf, och värdigt de svenske män som dervid lagt handen.

Men ibland de medel, som hos oss påskyndat den förbättrade smakens införande, vid förkunnandet af de himmelska sanningar, lärer intet kunna jemföras med det, som vinnes inom detta vittra Samhälle. För oss Öppnas en blidare utsigt, genom det nya tidehvarf denna Akademi grundat. Dess höge Stiftare har äfven sträckt sin omtanke till upphjelpande af den andeliga vältaligheten. De stadgar Han föreskrifvit denna sin inrättning, gifva icke allenast dertill den fullkomligaste anledning, utan Han har äfven nådigt behagat tillkalla Klerker, att deltaga i dessa vittra öfverläggningar.