Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/315

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 299 —

En gudason är ryckt — Hvi har han ej fått njuta
Vår kärlek, endast väckt att saknads tårar gjuta?
Men sorgedagar flyn! ett hopp oss återstår:
En Prins till thronen född oss lofvar glädjeår.
O du, vår sällhetspant! den Himlen täckts bevara,
Du blir oss dubbelt kär, du skall för båda svara;
Och med en Gustafs namn, och danad af hans själ,
Fullkomna hjeltars verk och stadga Sverges väl.
Direktören förkunnade derpå, att Akademien till Pris-Ämnen för år 1787 utsatt:

I Vältaligheten,

Äreminne öfver Birger Jarl.

I Skaldekonsten,

Ett Ode, utan att föreskrifva ämnet. Dessutom hade Akademien å nyo uppgifvit det redan en gång framstäldta, men af ingen ännu afhandlande Pris-ämnet:

RiksCantzleren Grefve Axel Oxenstjernas och Cardinalen Richelieus Lefverne, jemförde på Plutarchi sätt;

Samt ännu ytterligare för ofvannämde års täfling fastställt:

Dylika jemförde Lefvernesbeskrifningar öfver Kongl. Rådet och Fält-Marskalken, Grefve Magnus Stenbock, och Franska General-Marskalken, Hertigen af Villars.