Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 23 —

goda seder, samt theslikes för sådane insigter, hvilka med Academiens föremål gemenskap äga.

X. §.

Såsom Academiens anseende mycket beror på val af Ledamöter; så skal ock vid them endast hafvas afseende uppå skicklighet. Ej må någre ansökningar eller anläggningar therom tillåtas, eller någor Ledamot före valet sin röst igenom löfte bortgifva.

XI. §.

Tå någor Ledamot med döden afgår, må ej nytt val anställas förr än på Trettionde dagen sedan dödsfallet i Academien kungjordt blifvit. Varde ock genast så när- som frånvarande Ledamöter af Secreteraren underrättade om ledigheten, samt then til valet utsatte dag och tima, fjorton dagar förut i almänna Tidningarne kungjord.

XII. §.

Ej må val af nya Ledamöter företagas, utan at til thet minsta Tolf Ledamöter tilstädes äro.