Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 24 —
XIII. §.

På then utsatte dagen förrättas valet precis kl. 5 eftermiddagen. Thervid göres upropet i tvänne omgångar af Secreteraren, och må ingen Ledamot tillåtas at sin röst afgifva, om han borta är tå thes numer upropas. Valen göras igenom tvänne omröstningar. Vid then första skrifve hvarje Ledamot på en sluten sedel then persons namn han välja ämnar, och varde then, som med the fleste rösterne således vald är, genast understäld en ny omröstning med svarta och hvita kulor, af hvilka the förre neka och the senare jaka. Skulle emot then föreslagne finnas en tredjedel svarta kulor, tå är then föreslagne, utan afseende på then förra omröstningen, utesluten: dock må til then omröstades förmon kulorne sålunda beräknas, at enär the närvarande Ledamöter utgöra et antal, hvilket ej jemnt med tre fördelas kan, fordras til uteslutandet så många svarta kulor, som utgöra en tredjedel af then näst efterföljande numer, hvilken med tre