Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 30 —

Ledamöterne tå måge upläsa Skaldestycke, Tal eller annat Arbete som af them författadt är, eller något stycke af Academiens arbete.

XXIX. §.

Uti the enskildta Sammankomster måge Ledamöterne intaga sina rum alt efter som the ankomma: men vid the almänna och offenteliga bibehålla Academiens förste Ledamöter thet rum them igenom lottkastning tilkommit. Then Ordförande intage dock altid thet främsta stället, för at bibehålla ordning i öfverläggningarne och uti omröstningar. Tå någon ny Ledamot emottages framdeles, erhåller han thet rum then afgångne innehaft, på thet ingen flyttning tillåtas må; skrifve han äfven namn sitt under thens namn efter hvilken han kommen är, och intage thes stol.

XXX. §.

Academien åligger, at vid thes enskildta sammankomster sysslosätta sig med thes almänna göromål, eller ock med granskningar thy serskildt updragas kunna.