Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 32 —

XXXV. §.

Vare ingen skilnad Ledamöterne emellan i anseende til Börd, Stånd eller Embeten: hvarföre the ock aldrig uti Academien måge bruka til hvarannan andra Titlar, än them födslen åtfölja.

XXXVI. §.

Ej må något beslut gälla thet ej Sju Ledamöter, och theribland en af Academiens Embetsmän, öfvervarit, och stadgats i Academiens samlingsrum.

XXXVII. §.

Ej må någor Ledamot, then uti staden är, utan laga förfall, afhålla sig ifrån sammankomsterne; serdeles tå fråga är at välja eller at utesluta en Ledamot, eller vid pröfningen af et arbete, och bör orsaken til thes uteblifvande altid af någor Ledamot anmälas.

XXXVIII. §.

För hvarje enskildt sammankomst tilställes Academien aderton Skådepenningar af silfver, för the aderton som utgöra Academiens Ledamöter, med

Academiens