Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 33 —

Academiens Beskyddares Bild på ena sidan, och på then andra Academiens Sinnebild och Valspråk. Kl. half til Fem, när Academiens Ur slår, som är lika stäldt med Tornuret i närmaste Kyrka, (then i XXV. §. utsatte stunden til sammankomsterne,) böra thesse Jettoner fördelas emellan the närvarande Ledamöter: men skulle så hända, at en eller flere öfver blifva, hvilka icke jemnt fördelas kunna, blifva the til then nästpåföljande sammankomsten förvarade, och tå, tillagde til them som för then dagen anordnas, ibland Ledamöterne på lika sätt utdelte. Then Ledamot som vid thet föreskrefne klockslaget ej är tilstädes, kan icke eller, om han sig sedermera infinner, uti utdelningen sin rätt til godo njuta.

XXXIX. §.

Hvarjom och enom af Academiens Ledamöter stånde fritt och öpet, at sina arbeten Academiens granskning underkasta.


Sv. Akad. Handl. 1786.3