Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 40 —


inom en Lagerkrans thessa ord: Snille och Smak, samt theromkring: Svenska Academien insticktad den XX. Martii MDCCLXXXVI. På then andra sidan: Mercurius såsom en stående yngling med vingad hatt på hufvudet, caducée i ena och en pappersrulle i then andra handen, hvilken Gud, enligit the gamles tro, var Uphofs- och Styresman för Vältaligheten; och i Exerguen: Vältalighet. Then åter som utdelas för Skaldekonsten: på ena sidan, Academiens Sinnebild lika som then föregående: på andra sidan, Apollo Citharædus sådan som han uti en marmor-antique stod finnes i Konungens Cabinet, utan omskrift; men i Exerguen: Skaldekonst. Stockholms Slott then XX dagen i Martii månad, År efter vår Herres Jesu Christi Börd, thet Ettusende Sjuhundrade Åttationde Sjette.

Då uppläsningen af Stadgarne var slutad, framkallade HofCantzleren Akademiens Ledamöter, hvar och en med sitt namn och i sin ordning. Å deras vägnar besvarade den äldste ibland dem, Herr RiksRådet Grefve Höpken, Konungens Tal, och tolkade Akademiens erkänsla i efterföljande ord: