Sida:Sverigesnational05stoc.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Dumboms Lefverna


Hans tanka var — ehvad man säger
till bördens loford och försvar —,
att den förtjänst en mänska har
är ingen ann, än den hon äger.

En hans finansplan väl förtjänar
att nämnas för sin nyhets skuld;
den lyder så: “Ju mer man länar,
dess mer man sätter sig i skuld.”

Också i metafysikan
var Dumbom en förfärlig bjässe;
ty det var han, som skillnan fann
emellan esse och non esse.

Spörj, forskare, så långt du gitter,
hvad residents som själen har!
Det bästa svar blir Dumboms svar:
"Min vän, hon sitter där hon sitter."

I medicin höll Dumbom för,
ehvad man därom må glosera,
att den helt säkert nytta gör
åt medici, om intet flera.

En stor spektaklernes patron,
fann Dumbom, att hos oss som andra
man därvid sällan har att klandra
förutom pjäsen och aktion.

Man hört hur mången auktor skriker,
när minsta fel bestraffning fann;
men Dumbom tålte lätt kritiker,
så snart de rörde någon ann.


4. — Nationallitteratur. 5.51