Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
15

L. K.: »köpmansbetjent, gesäll, lärling eller annan ... från sitt husbondefolk» (L. B: »eller annan sådan enskild tjenare»); beträffande handlingen vid hustjufnad borttog L. K. Lagens ord (M. B. l. c.) »förfar eller undandöljer» men L. B. (23: 3) insatte åter ordet »undandöljer». Jemnsides med tillgrepp af enskild tjenare ställdes tillgrepp (icke blott, såsom i då gällande Hall Ordn. 1770, af fabriksarbetare, jfr. ofv., utan öfverhufvud) »af hantverkare eller annan arbetare från den. hos hvilken han, i eller för sitt arbete, tillträde eger; handlingen var dock inskränktare än enligt nyssnämnda stadgande från 1770, jfr. ofv.;

fallet B. B. 28: 12 (jfr. M. B. 42: 3), der

brottssubjektet: »gästgifvare [krögare] och hans hjon» utvidgades med »annan, som herbergerar resande eller för sin näring eller vinning emottager gäster i sitt hus»; hvarjämte härmed likställdes, »om tillgrepp från honom sker af den resande eller gästen»;

fallet M. B. 42: 4 (»tager någor svikeliga af barn etc.»),

hvars reqvisit i det väsentliga. bibehölls;

M. B. 46: 3 och delvis 46: 4 (tillgrepp under

gudstjensten etc.; ur likhus eller graf);

fickstöld; men med upphäfvande af då gällande rätts

(jfr. ofv.) likställande af försök med fullbordadt brott;

tillgrepp genom öppnande, med våld eller list, af

tillsluten förvaringspersedel (i det förslagen upphäfde denna handlings karakter, inom då gällande rätt, af inbrott, jfr. ned.);

tillgrepp »i konungens slott» (L. B. i stället härför:

»af egendom, som veterligen tillhörer konungen») eller af sådant, »som tillhör staten eller milda stiftelser eller inrättningar till fattigas försörjning eller sjukas vård». Detta innefattade en utvidgning dels af hvarjehanda specialstraffrättsliga bestämmelser (jfr. ofv.) dels af M. B. 46: 4; samt

tvänne nya fall (m. 5, 10 r. 5, 9), som saknade

motsvarighet bland då gällande lags qvalifikationer: tillgrepp