Sida:Tollstorp 1834.djvu/151

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

144

Transport B:ko R:dr 1335:
Magistrats-Sekreteraren 300:
Stads-Bokhållaren 266: 32.
Stadsfogden 133: 16.
Två Stadsbetjenter 200:
Fyra Fjerdingskarlar à 83+13 325: 16
Dessutom aflönas en Stads-Läkare ur Stads-kassan med 150:
Summa B:ko R:dr 2710: 16.
Denna aflöning grundar sig hufvudsakligast på följande inkomster, som äro beräknade efter 5
års medium för åren 1828, 29, 30, 31 & 32.
R:dr sk. rst.
Ståndpenningar 401: 23, 7.
Utskylder för arf och egen jord 14: 27, 6.
Vin- och Källare-afgift 50: 33, 9.
Burgäldspenningar 28: 32.
Åkerstädja 13: 18, 10.
Sämjeskatt 185: 19, 2.
Andel i sakören 16: 14, 11.
Källare-arrendet och friheten att försälja vin i minut 235:
Tomtören 55: 27, 7.
Auctionsprovision 191: 29, 10.
Arrendet af all Stadsjord, sedan åt Magistraten och dess betjening
är afrösadt det som dem blifvit anslaget
891: 42, 1.
Krono-åkers afgift 85: 34.
Fyrkafgift, som gör 130 à 132 fyrk, varierar efter omständigheter och
erlägges efter 8 sk. pr f.
55:
Rådstugu-hyra 125:
Gjernings-afgift 13: 25, 7.
Summa B:ko R:dr 2363: 40, 8.