Sida:Tollstorp 1834.djvu/157

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

150

så väl födovaror som penningar. Af Tidningarne har man sett att stadens invånare visat sig så gifmilde, att de fattige kunnat fröjda sig åt rigtig vällefnad under högtidsdagarne.

Af förestående finner man att inkomsten utom 4:de punkten utgöra ungefär: 32 T:r 5 k:pr span.
räknad efter Riksmarkegång à 6 R:dr
133. 16.
Sammansatte efter taxering 1500.
Extra intrader 300.
S:a B:co R:dr 1933. 16.

För denna summa erhålles årligt understöd: uppgifne några och trettio barn, som äro utlegde på landet, dels i staden à 1 Rdr 16 sk. månaden och någon spannemål; några och sjuttio andra fattige njuter mer eller mindre bidrag, dels i penningar, dels i spannemål.

I Stadens fattighus äro nu 35, och i Mörnerska äfven några och trettio intagne, som erhålla efter deras större eller mindre bräcklighet 24 sk.: 1 à 1 R:dr 16 sk. i månaden. Utom dessa som erhålla månadtlig utdelning, och nu utgöra omkring 170, finnas flera pauvres honteux, och andra som erhålla tillfällig hjelp på ombudsmännens recommendation, så att alla de fattiga kunna antagas till ungefär 200 eller 1 på hvar 20:de af stadens invånare.

Staden ägde förr icke något eget fattighus, utan inrymdes de fattige uti små kojor som tillfallit fattigcassan efter aflidne fattighjon. Det första i denna väg var det Mörnerska, men det var en privat mans stiftelse. Det är egentligen K. Maj:ts välgörenhet man har för det nuvarande att tacka. Vid