Sida:Tollstorp 1834.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
151

sin resa genom staden 1819, gaf K. Maj:t 600 R:dr b:co till stadens fattige. Directionen trodde sig icke bättre kunna använda denna gåfva än genom anskaffandet af ett fattighus. Man inköpte kort derefter gården N:o 31, Tannef. qvarter, för 2222 R:dr 10 sk. 2 rst. b:co, hvarefter de små stugorne försåldes. När 1831 Choleran satte alla nationer i förskräckelse och försigtighetsåtgärder måste vidtagas, inköptes af Fru Grefvinnan Stenbock nuvarande fattighuset N:o 25, äfven i Tannef. qvarter för 7000 R:dr b:ko. Det förra huset försåldes för 2333 R:dr 16 sk., och en tomt, tillhörigt det Stenbockska för 700 R:dr. Genom några andra anslagna incasseringar, blir den återstående skulden på det nya huset nästa år 1835 icke mer än 2666 R:dr 32 sk., och tror Directionen att genom besparingar kunna tillvägabringa den resterande betalningen utan vidare taxering. På norra ändan finnas elfva, de flesta tapetserade, rum, en del med vackra dörrstycken, och ett kök. På den södra 10 rum med kök, hvilka användas till sjukrum för tjenstefolk, eller öfverhufvud sådane som icke hafva tillfälle att herbergeras hemma eller tillbörligen vårdas, men erhålla i öfrigt icke något biträde af fattigvården.

Läns-Lazarettet är beläget vid Hospitalskyrkan. Detta sjukhus inrättades kort efter 1777, då Hospitalet flyttades till Wadstena. Dertill begagnas de tvänne stenhusbyggnader som stå qvar efter Bernhardinerklostret. Den ena innehåller 8 rum, hvaraf 5 begagnas till sjukrum, och rymmas i de flesta 4 sängar. Ett rum för Läkaren, som der har ett ganska nätt och vackert apotek, ett rum för sköterkan, samt ett förvarings- och nödfallsrum. Den andra byggnaden, 2 stora salar; i