Sida:Tollstorp 1834.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

152

hvardera äro 10 sängar. Kök och brygghus i en särskild på gården uppförd trädbyggnad. Här intages vanligen 70 à 80 personer. Här råder en förträfflig ordning och snygghet, så inuti rummen, som i de sjukas klädsel, och öfverhufvud i hela omvårdnaden. Allt röjer en kraftig mans styrelse som med allvar vill det välgörande ändamålets uppfyllande. Inrättningen har sin egen läkare och syssloman, som tillsättas och aflönas af Serafimergillet. Stället är gladt och angenämt, samt har en väl underhållen trädgård, allt passande för en sådan inrättning. — Det är något eget att se en mörk och dyster munkbyggnad ännu stå qvar der, likasom för att föreställa tvenne olika tiders anda.

Mörnerska Stiftelsen. Majoren och Rid. Fr. Hampus Mörner, använde genom Donationsbref af d. 18 Aug. 1812 och 23 Januari 1813 gården N:o 64 i St. Pehrs qvarter vid Hunnbergsgatan, jemte 7 T:ld 4 k:ld åkerjord vid Staden till en högst välgörande stiftelse för nödlidande och husville medlemmar af domkyrkoförsamlingen, der de åtnjuta fria husrum. Inkomsterna af jorden användas till utskylders betalande och husets underhållande, hvilka med den omsorg blifvit förvaltade att stiftelsen redan äger en besparingsfond. Här finnes Nio rum i hvilka nu herbergeras några och trettio personer, samt tillika kök och andra beqvämligheter. Denna stiftelse vårdas af en af Herr Majoren vald föreståndare, nu H:r Profess. Arehn, men som i framtiden alltid efter den bortgående väljes af den äldste af stiftarens familj, och vid tillsynen biträdes af Stadscomministern. Dem tillhör det ensamt, att intaga de personer,