Sida:Tollstorp 1834.djvu/163

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

156

hvardera på 6666 R:dr 32 sk., den ena att betala om sex år med ränta, den andra om tio år utan ränta, eller tillsammans 13,333 R:dr 16 sk., så att hela donationen gjorde 66,666 R:dr 32 sk. b:co, men någon betalning från Leffler har ej följt, utan beror på framtiden. För dessa penningar inköptes Yckenbergska Egendomen N:o 59 i St. Kors quarter d. 1 Octob. 1818 för

R:dr 5635. 29. 2.

Derstädes uppbyggdes en särskildt byggnad ämnad till
tecknologisk skola som kostade

3639. 8.

Rings egendom i Björkekinds härad, Å Socken 4+12 mantal

30,000.
Broby 1 m:tl 6,000.
Sjöralla 1 m:tl 7500.
43,500.
Inventarier af kreatur och redskap 1795. 40.
45,293. 40.
Tillsammans R:dr 54,468. 29. 2.

Man begick här tvenne stora fel. Det ena, att man betalte Rings egendom orimligt högt. Det andra att man inlät sig uti att bruka den med eget folk och egna inventarier, hvilket hade den följden att de tre första åren eller till d. 1 April 1822, gingo utgifterna till 6735 R:dr 43 sk., och inkomsten blef ej mer än 4074 Rd. 26 sk. 4 rst., således förlorades, utom räntorne å 45293 R:dr i tre år omkring 8152 R:dr, i balance 2661 R:dr 16 sk 8 rst., eller tillsammans 10,813 R:dr 16 sk. 8 rst. Förlusten var så mycket känbarare som den fortgår beständigt, ty Ringska grödorne