Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/596

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-filosofi, filos., s. söker återföra alla n.-företeelser till deras grundprinciper. -historia, beskrifning öfver n.-kropparna. -lära, läran om naturlagarna. -religion, i motsats till etisk religion, smnfattn. af all myt. relig., hks väsen är personifikat. af n.-krafterna. -rätt, se rättsfilosofi. -själftryck, förfarande, hvarigm tryckformer framställas af blad, väfnader o. d. Jfr Auer 1). -vetenskap, s. har ngn viss del af n. till föremål.

naturālia non sunt tur'pia, lat., naturliga ting äro ej skamliga.

naturālier, naturalster.

naturalis|ation, lat., upptagande som inföding, tilldelande af medborgarrätt. -era, tilldela utlänning medborgarrätt.

natural|ism', naturtro; efterapning af naturen i konsten. -ist, anhängare af naturalismen. -istisk, naturenlig.

naturell', naturanlag; en människas l. annan skapad varelses naturl. egendomlighet.

naturligt barn, barn födt utom äktenskapet.

Naumann, 1) Joh. Gottl., ty. mus., f. 1741 vid Dresden, 77 kallad af Gustaf III till Sthm, d. 01 ss. öfverkapellmäst. i Dresden. Komp. op. Amphion, Cora o. Alonzo, Gustaf Vasa m. m. — 2) Krist., jur., f. 1810, 60/77 justitieråd, d. 88. Skr.: Sveriges statsförfattningsrätt (2:a uppl. (76/85) m. m.

Naumburg (N. a. d. Saale), ty. st. i prov. Sachsen, 25,137 inv.

Nauplia (nau'-), gr. befäst st. vid Argol. viken, 10,907 inv. Hamn, ärkeb.

Nautilus (nau'-), pärlbåt, blötdjur af hufvudfotingarnas ordn., N. pompilius L., i de indiska farvattnen, ätbar; skalet tjänar till dryckeskärl, prydnader, m. m.

nautisk, gr., (nau'-) hörande till sjöväsendet.

Navarīno, gr. hamnst., 6,403 inv. Sjöslag 20/10 1827.

navark', gr., skeppsbefälhafvare.

Navarra, ford. sp. kon.-rike, nu provins, 10,506 kv.km., 307,669 inv. Hst. Pamplona.

navigābel, lat., segelbar.

navigation, lat., sjöfart, sjövetenskap. -s fördrag mel. stater ang. sjöfart, fastställer lika rättighet med afs. på tull, hamnafgifter m. m. -s läroanstalt för sjöfolks teoret. utbildning.

Naxos, nu Naxia, gr. ö bland Kykladerna, 449 kv.km., 15,608 inv. Hst. N., 2,000 inv.

N. B., förkortn. f. nota bene.

Nean'der, 1) Joach., grundl. af den ty.-reformerta kyrkosången, f. 1610 Bremen, d. där 80. — 2) Aug., prot. teol., f. 1789 Göttingen ss. jude, d. 50 Berlin. Hans kyrkohist. berömd.

Neāpel, it. Napoli. 1) Ford. it. kon.-rike, se Sicilien. 2) It. prov., 908 kv.km., 1,187,106 inv. 3) Hst. i prov. N. vid Neapol, vik., med omkr. 564,000 inv. Vattenledn., bad, hamn, handel, palats, citad., slott, tafvelsaml., teat., katedral, univ., mus., ärkeb., observat., bibl. — Till 1860 hst. i kon.-riket N.

Near'kos, sjöf., förde under Alexander d. st. ind. fälttåg 327/26 f. K. flottan fr. Indien in i Pers. vik., där han fann Eufrats mynning.

Nebras'ka, (förk. Neb.), nord-amer. fristat, 207,797 kv.km., 1,066,300 inv. Prärier, sundt klimat. Huf.-när. landtbruk. Hst. Lincoln.

Nebukadnēsar (Nabakudurussur), kon. i Babylonien 604/561 f. K., förstörde Jerusalem 586.

nebulōsa, lat., töckenfläck på himlahvalfvet, härrörande fr. en saml. af otaliga, aflägsna stjärnor.

nebulös, lat., töcknig.

necessitēt, lat., nödvändighet.

necessär, fr., eg. det nödvändiga; liten väska med sy- l. ressaker.

Neckar, bifl. t. Rhen, t. h. uppr. på Schwarzwald, utf. vid Mannheim, 397 km. l.

Necker, Jacq., fr. statsm., f. 1732 Genève, bankir i Paris, 77