Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom/Tafl K

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tafl. I
Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom
av Åke Rålamb

Tafl. K.
Tafl. L  →


Skeps Byggerij-TaflK.jpg


[ 47 ]

Tafl. K.

Wijsar allahanda timmermens Redskap och Wärcktyg huru the i Swerige som andra länder äre brukeligaste.

1. Een Yxa på Ängelsk maneer.

2. En Circel.

3. Een Passare med en Tunga till at sättia klita uti.

4. Klitsnöre eller rulla.

5. Passare.

6. Hållans Yxa.

7. Een Tumståk.

8. Tungan uti en Engelsk Tumståk af 112 fot lång,

9. Hållensk Tumståk.

10. Tungan der uthi som stundom brukas till een Skeffmall.

11. Swensk Huggyxa.

12. Telg Bila.

13. Een Krabb at krabba af effter malningen.

14. Ängelsk Skarffyxa.

16. Skarffyxa på flat.

16. Een Swensk eller Hållensk Skarffyxa.

17. En Engelsk Handsåg.

18. Handsåg med Skafft som brukas i Hålland och Swerige.

[ 48 ]19. Een Måkare.

20. Een Ordinarie Hammar.

21. Een Engelsk Klohammar med 2 Jernskållor.

22. Een Circel Såg til at såga et runt hål med eller Sticksåg.

23. Nafwar på Engelskt maneer med Skruf.

24. Ett Hållenskt Nafworskafft med Naffwar.

25. Ett Engelskt Huggiern.

26. Ett Huggiern med Skafft och 2 ringar.

27. Een Engelsk Klubba.

28. Een Skölep.

29. Een Muskyla som brukes i Swerige med 2 Ringar.

30. Een liten Skölp til at hugga före när man skal båra hål.

31. Ett Ar af Nafwar som i Swerige giörs och är gott för Fureträd.

32. En Nafwar på Swenskt maneer.

34. Drefjern.

35. Spijkjern.

36. Rabbat.

37. Swänsk Dref Hammar.

38. En Engelsk Nafwar med en ygla uti Skaffter at träda en Tränagel igenom.

39. Ett start Drefjern som brukas i Engeland att drifwa Nätet op med.

40. Liten Åliehoo at drifwa och dåppa Drefjernet

41. uthi/ beqwämligit at hafwa fast med en Spijk. Een krook att draga gammalt och rutit Dref uthur Näten med.

[ 49 ]42. Gramcia med Jernskafft til at öpna Näten med

43. Drefjern.

44. Een Krabb at krabba effter marlingen med som är lijka som en Fältknijff at bära i Byxsåcken.

45. Drefjern stort.

46. Krokot Drefjern.

47. Skrava.