Socialpolitik

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Socialpolitik
av Gustav Cassel
Socialism, liberalism och socialpolitik  →


[ titel ]

SOCIALPOLITIK


AF


G. CASSEL


STOCKHOLM
HUGO GEBERS FÖRLAG.


[ tryckort ]
CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1902.


[ förord ]

FÖRORD.

På inbjudan af personer, tillhörande »frisinnade klubben» och »börssällskapet» i Göteborg, höll jag i Februari 1902 sex föreläsningar öfver socialpolitik. En del af dem upprepades för arbetare å Göteborgs arbetareinstitut. I utvidgad form ingingo dessa föreläsningar sedan i min undervisning vid Köpenhamns universitet. De föreläggas nu en större allmänhet i bokform. Af det sätt, hvarpå denna bok tillkommit, torde alltså framgå, att den vänder sig till den vidast möjliga läsekrets.

Man får icke vänta sig att på de följande sidorna finna någon fullständig, systematisk framställning af socialpolitiken. Jag har endast tagit ut några af de i min tanke viktigaste socialpolitiska rörelserna i vår tid, sökt klargöra deras innehåll och deras mål samt pröfvat deras bärkraft och deras betydelse i arbetet på det sociala framåtskridandet.

Jag har icke velat betunga boken med litteraturhänvisningar. Hvad beträffar första föreläsningen, ber jag att få hänvisa till min bok: »Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag» (Göttingen 1900). Den andra föreläsningen är i hufvudsak byggd på Beatrice Potter’s »Cooperative Movement in Great Britain (London 1891), den tredje på makarne Webb’s »Industrial Democracy» (London 1897). För de båda sista föreläsningarne har jag angifvit de viktigaste källorna.

Köpenhamn i Maj 1902.

G. CASSEL.


[ innehåll ]

INNEHÅLL.


I.
Sid.
SOCIALISM, LIBERALISM OCH SOCIALPOLITIK 1
II.
KOOPERATIV POLITIK 29
III.
FACKFÖRENINGSPOLITIK 55
IV.
UPPGIFTER FÖR OFFENTLIG SOCIALPOLITIK 79
V.
DE HÖGA LÖNERNAS EKONOMI 112
VI.
DEN EKONOMISKA MÖJLIGHETEN AF ETT SOCIALT FRAMÅTSKRIDANDE 134