Svenska Akademiens handlingar/Direktörens berättelse 1786

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Direktörens svar
Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1786. Första delen

Direktörens (Kellgrens) berättelse
Tal af Akademiens Secreterare, Hr v. Rosenstein  →


[ 231 ]

Den 20 December 1786 hade Svenska Akademien offentlig Sammankomst på Stora Börs-Salen, hvilken Konungen och Drottningen, Kron-Prinsen, Hertiginnan af Södermanland, samt den Kongl. Prinsessan täcktes bevista i dertill inrättade lektare med galler.

Sammankomsten öppnades af Akademiens Direktör, Herr Johan Henrik Kellgren, som följer:

Svenska Akademien har varit församlad att i Herrens Tempel fullgöra den första af denna dagens pligter: den att, med biträde af den andeliga vältaligheten, helga minnet af den store Konung, hvars födelse-dag, lika kär för religionen, som för dygden, för medborgaren, som [ 232 ]för den vittre, ännu kärare på en tid, då dess dyrkade Ättling upplifvat hans dygder och fortplantat dem med hans namn, är skänkt detta Samfund till en evärdelig högtid. Ett annat föremål återstår oss att uppfylla, det är att på detta offentliga samlingsrum utdela belöningar från vår Beskyddares hand, åt de Svenska Författare, som i vältalighet och skaldekonst, det förflutna året, lyckligast täflat om Akademiens bifall. Men som Konungen nådigst behagat stadga den lag för Akademiens Sekreterare, att årligen begynna denna Sammankomst med ett Tal eller annan läsning, så åligger honom först att denna sin pligt fullgöra.