Svenska fornminnesföreningens tidskrift/Band 11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Svenska fornminnesföreningens tidskriftBand 1112
av Svenska fornminnesföreningen

Band 11
12  →
Innehåller två band (11 och 12).


[ Titel ]

SVENSKA
FORNMINNESFÖRENINGENS
TIDSKRIFT.
ELFTE BANDET.


—◆—


STOCKHOLM
KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

1902

[ Innehåll ]

INNEHÅLL.Sid.

MONTELIUS, OSCAR, Ett i Sverige funnet fornitaliskt bronskärl. Bidrag till vår kunskap om handelsförbindelserna mellan Skandinavien och länderna söder härom före vår tideräknings början. Med 104 fig.

1.
109.

BUGGE, SOPHUS, En nyfunden Gotländsk Runesten. Med 1 fig.

114.
125.
131.

AMBROSIANI, SUNE, Trefaldighetskyrkan i Upsala. Undersökt och upmätt af K. A. Berlin och Sune Ambrosiani; ritningarne af K. A. Berlin. Med 20 fig.

141.

ALMGREN, OSCAR, Om fynden af romerska silfvermynt i Norden. Med 1 fig.

187.
197.
206.

WIGSTRÖM, EVA, (AVE), Två blad ur vårt folks kulturhistoria. I. »Vanhederligt» arbete. II. Lefvande folktro.

215.
227.
232.

LÄFFLER, L. FR., Mansnamnet Sigadur.

244.

HAMMARSTEDT, EDVARD, Om en fornnordisk årstredelning. Kan något spår af en forngermansk treskedesindelning af året skönjas i våra folkliga s. k. bemärkelsedagar?

246.

Svenska Fornminnesföreningens tionde allmänna möte i Vadstena den den 19―21 augusti 1901. Med 6 fig.

255.
302.
313.
321.
327.
335.