Sverige och Norge 1814/XII

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  XI
Sverige och Norge 1814
skildringar af
H.M. Drottning Hedvig Elisabet Charlotta
enligt utdrag ur hennes brefväxling med
H. Exc. Herr Grefve E. Ruuth
samt hennes efterlämnade egenhändiga memoarer
öfversatta och utgifna af Carl Carlson Bonde

XII
XIII  →


[ 113 ]

XII.

Från h. exc. herr grefve Ruuth till h. m. drottningen.
Allerunderdånigst.

Eders Majestäts nådiga bref af den 7 dennes, som jag härmed underdånigst får tacka för, har förespått det, som nu inträffat och hvarom vi här i går afton fingo

[ 118 ]kunskap genom en resande från Göteborg, nämligen att kriget med Norge skall vara slutadt. Några få detaljer därom har han berättat, som med posten i morgon torde blifva säkrare kända. Emellertid skall denna händelse göra en obeskriflig glädje i hela landet och hafva i alla afseenden de lyckligaste resultat. Kronprinsen får den satisfaktion af sina bemödanden, han så väl förtjänat både inom och utom riket; för min del kan jag icke beskrifva min glädje.

— — — — — — — — — — — — —

I Danmark skall det hastigt slutade kriget göra ett starkt intryck. Det är förunderligt, huru nedslaget folket i allmänhet är. De veta icke hvad som skall blifva utaf dem, och jag skulle snart kunna tro, att man på Själland vore färdig att undergå samma öde som Norge.

[ 119 ]Min önskan uppfylles, om Norge nu ej får andra förmåner än svenskarne hafva och om vi blifva förenade såsom ett folk under namn af Skandinavien.

Underdånigst
E. Ruuth.

 Helsingborg den 19 augusti 1814.