Tollstorp 1834/Kapitel 03

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Domkyrkan
Beskrifning öfver Linköping
av Jacob Philip Tollstorp

Förteckning å de kände i kyrkan begrafne familjer
Landskyrkan  →


[ 99 ]

Förteckning öfver de kände i kyrkan begrafne familjer, hvars grafvar finnas utstakade på kartan.
N:o År.
1. 1655 Bisk. And. Prytz. — Bisk. Filenius.
2. 1678 Bisk. Joh. Therserus. — Sedan Sv. Odencrantz.
3. 1645 Bisk. Jonas Petri. — 1619 Domp. Ihre.
1761 Bisk. O. A. Rhyzelius.
5. 1691 Bisk. Magnus Pontinus.
6. 1729 Bisk. Torsten Ruden, adl. Rudenskjöld.
7. 1630 Jonas Kylander. — 1718 Magister Dryseen.
8. 1606 Bisk. Petrus Benedicti.
9. 1647 Kammerer And. Andersson.
11. 1623 And. Grubb.
12, 14. 1730 Hand. Lorentz Lindegrens Enka.
15. 1694 Magist. Olai Wång.
16. 1603 Past. i Lg Johan Canuti.
17. 1702 Befallningsm. And. Grotte.
18. 1660 Borgm. Joh. Zach. Ulf, — och mågen Fältskären Johan Ickerman.
19. 1614 Pastor i Lg Israel Olai.
20. 1699 Fältskär. Johan Hopinghof.
21. 1696 Rådm. Hinr. von Mellen.
22. 1623 Borgm. Arv. Larsson.
23. 1673 Rådman Nils Nilsson Behm.
24. 1649 Pastor i Lg Remertz Stensnidare.
25. 1666 Befallningsm. And. Svensson Bush.
26. 1618 Borgm. Jacob Hinricson, — sedan Färg. Christian Fisher.
27. 1658 Borgm. And. Jacobson.
28. 1651 Matth. Nilsson och Ambjörn Olofsson. [ 100 ]
29. 1678 David Witman. — 1718 Magister Wibjörnsson.
30. 1666 Hans Hytton, Rådman.
31. 1576 Anders Jonsson Skräddare.
32. 1671 Harald Jonsson. — Sonen, Bådm. Pet. Haraldsson.
36. 1670 Eric Persson Borgare.
37. 1715 Rådm. And. Kling; vid detta ställe är en munkgraf inköpt åt Borgm. Kinborg i Söderköping, död 1806.
38. 1668 Per Matthsson Kempe. — Syeslom. Wallberg.
39. 1695 Cornet. Hans Pertz,
40. 1700 Petter Schonberg.
41. Nils Jonsson Tornvjk. — Mäster Börje Bladring. — Conditor Behm.
42. 1678 Joh. Brunson Borgare, — 1726 Ingin. Ahlbergs slägtingar. —
43. 1683 Thomas Djurvaktare. — Perukm. Petter Brostedt, Perukm. Lönbergs arfv.
44. 1696 Nils — Kannegjutare.
45. 1698 Eric Phoenix. — 1730 Eric Bornell.
46. Bisättningsgrafven.
47. 1720 Guldsmeden Wolter Sivers. — 1720 Svarfv. Lindström.
48. 1696 Spegelska grafven. Haquin Spegel, död 1714, Hans Fru Anna Schulten, dess barn, och måg RiksR. Grefve Joachim von Düben.
49. 1723 Borgm. Joh. Ernst. — 1778 Carduansm. Schenling.
50. 1717 Magn Leverin Rect. Scholæ i Lg.
51. 1694 Albert, Linväfvare.
52. 1705 Räntm. Thomas Hithon. — 1762 Trädg. Jacob Engström. [ 101 ]
53. 1718 Ingeniör Sv. Ryding. — 1790 Com. Appelberger.
54. 1729 Lars Betulander i Näsby.
55. 1754 Handelsm. Wäfver, Fru Quarnström.
56. 1682 Anders Bokbindare, Rådman. — 1767 Handelsman Trybom.
57. 1677 Olof Olofsson Skomakare.
58. 1677 Anvid, Glasmästare — 1752, 1765 Glash. Ahrenii Enka.
59. 1615 Simon, Kopparslagare. — 1727 Bokb. Chr. Aug. Hirschfeldt.
60. 1651 Peder Nilsson Gråsten. — 1662 Bokb. Sam. Tidströms Enka.
61. 1718 Ålderm. Lars Ljungbergs Enka.
64. 1622 Jonas Petri h. Elisabeth Ol:dr. — Rådm. Olof Hornstedt.
65. 1700 Borgm. Sam. Pytner — 1737 Kronobef. Wettetströms Enka.
66. 1637 Fru Löfgren. — 1757 Iggeströmska slägten.
67. 1691. Com. Simon Andersson. — Petter Simonius Löfgren.
68. Handlanden Elgerus.
69. Mr. Per Bjugg, Mr. Gust. Jansson, och Befallningsm. Johan Johansonius. — Handlanden Elgerus, förent med N:o 68.
70. 1668 Bisk. Enander. — 1778 Fabrici arfv.
71. 1626 Sebastiani, & Mogatheus 1676.
72. 1622 Dan. Johannis — 1756 Garfv. Grönbergs arfv.
73. 1641 Petri Agrivilli. — 1762 Hatttmakaren Wassberg.
74. 1622 Sundström, Nils Persson Guldsmed.
1762 Auditör Bersselius. [ 102 ]
75. 1649 Rådm. Thönes Nilsson. — 1750 Tract, Lindelii Enka, Ingrid Hosén.
76. 1698 Past. i Lg. Olavi Langelii. — 1774 Prost. Doct. Schenberg.
77. 1681 Domp. Bened. Olai Frigelius. — 1726 Räntmästaren Lars Rantzows Enka, Helena Kjernander.
78. 1667 Öfverste Lejonhufvud.
80. 1738 Landsh. Burenskjöld. — Grefve Schverin på Idingstad.
81. 1755 Befall. Sten Jespersson. (Zanderska Slägten.)
82. 1682 Häradsh. J. Ryding. (Zanderska Slägten.)
83. 1698 Alinius. (Zanderska Slägten.)
84. 1715 Borgm. Magn. Rinström.
85. 1667 Tullnär. Jacob. Fruse.
86. Befallningsm. Simon Typ.
88. 1651
1778
Bar. och Lagerfeldska familjens.
89.
90.
1775 Eckermanska arfvingarna.
91. Jon. Sigstesson. — 1698 Borgm. Nordman.
93. 1618 Peder Andersson på Ranstorp. — 1769 Lector Wallenberg.
94. 1621 Peder Matthiasson Stjernfeldt.
95. 1625 Borgm. Gud. Gudmunsson — 1769 Gummerus.
97. 1683 Borgm. Tyres Ericsson. — Joh. Brun.
98. Rådm.; Guldsm. Vallentin Väfver. — Boktr. Sconberg.
99.
100.
1767 Domprosten Älfs Graf.
101. 1765 Messingsslagare Tåströms.
102. 1768 Com. Höejer. [ 103 ]
103. 1776 Ryttmästare Franc.
104. 1665 Mr Haraldini. — 1768 Dom. Lev. Möller.
105. 1657 Asessor M. A. Ekegren. — 1730 Weidlinger och Grönberger.
106. 1677
1701
Rödingska.
107. 1667 And. Pedersson Gråstén.
108. 1670 Jöns Andersson. — 1769 Assessor Sparschus och Ekmanska arfv.
109. Nils Ericsson Littner.
110. 1680 Befallningsm. Pet. Klingenberg.
111. 1651 Boktryck. Christ. Gynter.
113. 1669 Schedingar. — 1778 Stapelmor.
115. 1670 Kaggar. — 1778 Montgomeri.
116. 1632 And. Bruse.
117. 1650 Göran Kock.
118. 1693 Räntm. Reinh. Boisman.
119. 1674 Joh. Tollsten. — 1719 Nils Behm. — Fru Malmgren.
120. 1680 Tulln. Joachim Wiberg. — 1720 Tengmark.
121. 1760 Esaias Germundsson. — 1719 Råd. Behm. — Handl. Öhrström.
122. 1718 Lector Törners för och med N:o 124.
123. 1728 Martin Niclas Meinicke.
124. Benct B borgare, Major Joh. v. Linthens Lijk. — Lector Törners.
126. Lect. Magist. Johan Törner.
128. 1724 Enkefru — Kihl.
130. 1726 Major Wohlfeldt. — Fru Hedvig Leffler.
131. 1697 Haquin Enekind Hosp. Predik.
132. Sven Hvessing.
135. 1703 Benct Styrbom.
136. 1716 Fru Catharina stberg.